Nama Penerima Bansos KPM Sembako Non PKH Girian

Dipublishnya Setiap Penerima Bantuan membuktikan jika Pemkot Bitung dibawah Pemerintahan MMHH Terbuka dengan Penerima Bantuan yang ada dan Silahkan Masyarakat Melihat untuk nantinya kedepan diperbaiki dalam Musyawarah RT ditingkat Kelurahan

NoNAMA PENERIMA MANFAATKELURAHANKECAMATAN
1HERLINA MANO GIRIAN
2JERRI SAMPOUWGIRIAN ATASGIRIAN
3MARLEN WALEANGIRIAN ATASGIRIAN
4SYANE LUMINTANGGIRIAN ATASGIRIAN
5SARIA TAGUMIGIRIAN ATASGIRIAN
6SYANE KAUNANGGIRIAN ATASGIRIAN
7TEIN LUMIMBEGIRIAN ATASGIRIAN
8EMIE NICOLAASGIRIAN ATASGIRIAN
9MEISKE MAGAGIRIAN ATASGIRIAN
10VISTA CRISTANIA WALEANGIRIAN ATASGIRIAN
11JELLY PAPUASGIRIAN ATASGIRIAN
12LINTJE KOYOGIRIAN ATASGIRIAN
13LAN KASIAHEGIRIAN ATASGIRIAN
14LINA DAMARIS PITARATUGIRIAN ATASGIRIAN
15HELENA MOKOAGOWGIRIAN ATASGIRIAN
16JULINDA PAATGIRIAN ATASGIRIAN
17YULPINTJE RATUNGALOGIRIAN ATASGIRIAN
18ELSYE RUMETORGIRIAN ATASGIRIAN
19CHRESTIAN PAPUASGIRIAN ATASGIRIAN
20ARDINO SAKULGIRIAN ATASGIRIAN
21MELLY MALUMBOTGIRIAN ATASGIRIAN
22HETY WURIGIRIAN ATASGIRIAN
23ADELHEID MAITULUNGGIRIAN ATASGIRIAN
24TANIA POROKGIRIAN ATASGIRIAN
25MARIA KAHOKOGIRIAN ATASGIRIAN
26MEILAN ERVINA UMBOHGIRIAN ATASGIRIAN
27DELSI SEDUGIRIAN ATASGIRIAN
28ALBERT AMBALAOGIRIAN ATASGIRIAN
29JEVLIEN DICE WENASGIRIAN ATASGIRIAN
30DEIBY PAULA PANGALILAGIRIAN ATASGIRIAN
31HIONG LABERUGIRIAN ATASGIRIAN
32JEYNE GIGIRGIRIAN ATASGIRIAN
33NELMI SARAISANGGIRIAN ATASGIRIAN
34MESITA MAITULUNGGIRIAN ATASGIRIAN
35RATNA HAMSAHGIRIAN ATASGIRIAN
36DIEN KAUNANG LONTOHGIRIAN ATASGIRIAN
37ADELIN RUMETORGIRIAN ATASGIRIAN
38ROS MARINA MANURIPGIRIAN ATASGIRIAN
39PATRIS TARAUNGANGIRIAN ATASGIRIAN
40NADRA YASINGIRIAN ATASGIRIAN
41BERTHA SAHAMBANGUNGGIRIAN ATASGIRIAN
42TRINI JUNWATY OLIFIYA TAMALAWEGIRIAN ATASGIRIAN
43SARJONI TANDAPAIGIRIAN ATASGIRIAN
44MARIA BAWENTIGIRIAN ATASGIRIAN
45NORCE PINILASGIRIAN ATASGIRIAN
46MARTINA RONDONUWUGIRIAN ATASGIRIAN
47MARIE GIROTHGIRIAN ATASGIRIAN
48SHERLY PALITGIRIAN ATASGIRIAN
49AGUSTIN MENDEGIRIAN ATASGIRIAN
50WELLI RASIDGIRIAN ATASGIRIAN
51EVA MEIKE LADIGIRIAN ATASGIRIAN
52JENY JACINTA PALITGIRIAN ATASGIRIAN
53YETTY ALINGGIRIAN ATASGIRIAN
54SUSANA AGNES TINUNTUNGGIRIAN ATASGIRIAN
55PAUL PAUNDRA DEWANANTA SIANGGIRIAN ATASGIRIAN
56SIMIN T. ISAGIRIAN ATASGIRIAN
57SARULINA PORAGIRIAN ATASGIRIAN
58YAKOBA HADYGIRIAN ATASGIRIAN
59NONA W. SIDIKIGIRIAN ATASGIRIAN
60SITI TAKASENGSENGANGIRIAN ATASGIRIAN
61SARCI USMANGIRIAN ATASGIRIAN
62RINI ILAHUDEGIRIAN ATASGIRIAN
63FATIMAH MADILIGIRIAN ATASGIRIAN
64RISNAWATI ANTAIGIRIAN ATASGIRIAN
65RETI MANDULANGIGIRIAN ATASGIRIAN
66RUMIYATI PAKAYAGIRIAN ATASGIRIAN
67RITA HARUNGIRIAN ATASGIRIAN
68SITTI TAKAWULUSEGIRIAN ATASGIRIAN
69NAIMA MANABUNGGIRIAN ATASGIRIAN
70NESYATI MEWOHGIRIAN ATASGIRIAN
71MURE TUMUNDUGEGIRIAN ATASGIRIAN
72RITA BUAYAGIRIAN ATASGIRIAN
73CHRISDINIATI MASAMBEGIRIAN ATASGIRIAN
74DINTJE LAWEREGIRIAN ATASGIRIAN
75FITRIA NAGARINGGIRIAN ATASGIRIAN
76RUSMIN NUKUGIRIAN BAWAHGIRIAN
77FADIL MAHBURGIRIAN BAWAHGIRIAN
78ISMAEL KA’ABAGIRIAN BAWAHGIRIAN
79MISID BADARABGIRIAN BAWAHGIRIAN
80UMAR BADARABGIRIAN BAWAHGIRIAN
81RATNA MOKOAGOWGIRIAN BAWAHGIRIAN
82AISYAH MAKIENGGUNGGIRIAN BAWAHGIRIAN
83FITRIA IBRAHIMGIRIAN BAWAHGIRIAN
84SARI HAMZAHGIRIAN BAWAHGIRIAN
85MUHAMMAD LAPASAUGIRIAN BAWAHGIRIAN
86ASNA DAMAGIRIAN BAWAHGIRIAN
87ALFIANE DIAMANISGIRIAN BAWAHGIRIAN
88SALMA G. PULUHULAWAGIRIAN BAWAHGIRIAN
89HAMSAH PONGOLIUGIRIAN BAWAHGIRIAN
90HALINA DAMONGIGIRIAN BAWAHGIRIAN
91ANISA POPATOGIRIAN BAWAHGIRIAN
92JULIN TALUSANGIRIAN BAWAHGIRIAN
93IRA HAMZAHGIRIAN BAWAHGIRIAN
94NURMIN MOUKOGIRIAN BAWAHGIRIAN
95RAMLA MAKALUNSENGEGIRIAN BAWAHGIRIAN
96NORCE LAHEPINGGIRIAN BAWAHGIRIAN
97ZUBAEDA SASIAGIRIAN BAWAHGIRIAN
98AMINA BAHUAGIRIAN BAWAHGIRIAN
99HAMID POLOGIRIAN BAWAHGIRIAN
100DJUMAIN LAHINTAGIRIAN BAWAHGIRIAN
101ASTIN UMARGIRIAN BAWAHGIRIAN
102MIRANTI JUWITA SARIGIRIAN BAWAHGIRIAN
103RENELDA MANIKUGIRIAN BAWAHGIRIAN
104YANTI WAHIBUGIRIAN BAWAHGIRIAN
105JAMILA MAMESAHGIRIAN BAWAHGIRIAN
106SURATNI INDAPGIRIAN BAWAHGIRIAN
107FATMAGIRIAN BAWAHGIRIAN
108NURHANA PONENGOHGIRIAN BAWAHGIRIAN
109ZULKIFLI BAGIMAGIRIAN BAWAHGIRIAN
110ZAINAB LANTEMONAGIRIAN BAWAHGIRIAN
111SALBIA MAGONDAGIRIAN BAWAHGIRIAN
112AMIR SUMOLANGGIRIAN BAWAHGIRIAN
113MUHAMAD OTAHAGIRIAN BAWAHGIRIAN
114RASNI KAHEMBAUGIRIAN BAWAHGIRIAN
115DEYANTI SUMAGIRIAN BAWAHGIRIAN
116ABDUL KADER BATJOGIRIAN BAWAHGIRIAN
117SA’DIA PONENGOHGIRIAN BAWAHGIRIAN
118SAODA MAKALALAGGIRIAN BAWAHGIRIAN
119NINA FAUZIAHGIRIAN BAWAHGIRIAN
120LAELA MOLJOGIRIAN BAWAHGIRIAN
121UMAR M. RAMOHGIRIAN BAWAHGIRIAN
122FATMA BAZIADGIRIAN BAWAHGIRIAN
123SANTI BADIAGIRIAN BAWAHGIRIAN
124RIFAI ARIFINGIRIAN BAWAHGIRIAN
125SURYANTIGIRIAN BAWAHGIRIAN
126CILI NURKAMIDENGIRIAN BAWAHGIRIAN
127SARTIN KADIRGIRIAN BAWAHGIRIAN
128FIRNIA JULIANTI MUHAMMADGIRIAN BAWAHGIRIAN
129SURYA SARAYAGIRIAN BAWAHGIRIAN
130ZAITUN PONTOHGIRIAN BAWAHGIRIAN
131LULU TAHARUDINGIRIAN BAWAHGIRIAN
132NAIMA PAPUTUNGANGIRIAN BAWAHGIRIAN
133WAANGUGIRIAN BAWAHGIRIAN
134RAHIMA TAKALIWUNGANGIRIAN BAWAHGIRIAN
135ANISA BUGISGIRIAN BAWAHGIRIAN
136M.S. AGUNG RAHIMGIRIAN BAWAHGIRIAN
137SRI HASTUTI FRIHATINI MANDOSAGIRIAN BAWAHGIRIAN
138MAYA RIANDI RAHMANGIRIAN BAWAHGIRIAN
139RUSNI DJAFARGIRIAN BAWAHGIRIAN
140PEMI MAKARAOGIRIAN BAWAHGIRIAN
141INDRAWATI LABABAGIRIAN BAWAHGIRIAN
142ABUBAKAR SUMAILAGIRIAN BAWAHGIRIAN
143ROY PULUHULAWAGIRIAN BAWAHGIRIAN
144SARMIN BULEGALANGIGIRIAN BAWAHGIRIAN
145KARTINI DARISEGIRIAN BAWAHGIRIAN
146NOVIANTI PAPUTUNGANGIRIAN BAWAHGIRIAN
147HASAN PIANAUNGGIRIAN BAWAHGIRIAN
148SOPINAWATI MAKAUSIGIRIAN BAWAHGIRIAN
149FANY LASARUS STEVENSON KAINAGEGIRIAN BAWAHGIRIAN
150RIFALDI GINOGAGIRIAN BAWAHGIRIAN
151MOHAMAD ARIFINGIRIAN BAWAHGIRIAN
152RIZAL ALFIUS SALINDEHOGIRIAN BAWAHGIRIAN
153SUSANA WIDYAWATI KAWOWODEGIRIAN BAWAHGIRIAN
154MASNI MOLODIANGGIRIAN BAWAHGIRIAN
155LIS KUDATOGIRIAN BAWAHGIRIAN
156SUPARTIN TUBAGUSGIRIAN BAWAHGIRIAN
157SOFIA BANGOLGIRIAN BAWAHGIRIAN
158SURYANTI MOKODOMPITGIRIAN BAWAHGIRIAN
159RAMLA LANTEMONAGIRIAN BAWAHGIRIAN
160SIRPUNG TATENGKENGGIRIAN BAWAHGIRIAN
161ISNARTI PATILISAGIRIAN BAWAHGIRIAN
162SHERLY TAGHURIRIGIRIAN BAWAHGIRIAN
163SRI SUSANTI ABDUL GAFARGIRIAN INDAHGIRIAN
164WELLEM TAMAMENGKAGIRIAN INDAHGIRIAN
165REYNOLD KANSILGIRIAN INDAHGIRIAN
166MERRY MANJOEGIRIAN INDAHGIRIAN
167AGUSTINA PONGAYOWGIRIAN INDAHGIRIAN
168MARLEN GONIGIRIAN INDAHGIRIAN
169ANSI MAKAMINANGGIRIAN INDAHGIRIAN
170ALSELIN NELLY MAKAPEDUAGIRIAN INDAHGIRIAN
171RUSNAWATI INOMBIGIRIAN INDAHGIRIAN
172SARTJE MOHUNEGIRIAN INDAHGIRIAN
173SUPRAPTI FENNY HADIGIRIAN INDAHGIRIAN
174DIANA SALEHGIRIAN INDAHGIRIAN
175AMRENSI TAMBANAUNGGIRIAN INDAHGIRIAN
176NINING NATAGIRIAN INDAHGIRIAN
177KATRINA MABIANGGIRIAN INDAHGIRIAN
178JIMMY FRANSISCO BIRINGANGIRIAN INDAHGIRIAN
179VONNY PIDOGIRIAN INDAHGIRIAN
180KORLIN PILOTOGIRIAN INDAHGIRIAN
181LA SALIGIRIAN INDAHGIRIAN
182SURYATI HAMIDGIRIAN INDAHGIRIAN
183ELSYE GUNENAGIRIAN INDAHGIRIAN
184HUSNA AFIIGIRIAN INDAHGIRIAN
185RAMLA ISMAILGIRIAN INDAHGIRIAN
186MARYAM EYATOGIRIAN INDAHGIRIAN
187HAMSIA SALAULAGIRIAN INDAHGIRIAN
188STIEN KANDOWGIRIAN INDAHGIRIAN
189FIN SAHABATGIRIAN INDAHGIRIAN
190LIDYA NATALIA TOARGIRIAN INDAHGIRIAN
191SUGINEMGIRIAN INDAHGIRIAN
192RATNA MOPIGIRIAN INDAHGIRIAN
193SULA WAODEGIRIAN INDAHGIRIAN
194ASNA USULUGIRIAN INDAHGIRIAN
195ADE SANGIAN MULJONOGIRIAN INDAHGIRIAN
196OCTAVIA PAREDAGIRIAN INDAHGIRIAN
197NETTY KASUKAREGIRIAN INDAHGIRIAN
198YUL MARINANGIRIAN INDAHGIRIAN
199YOUKE PAREDAGIRIAN INDAHGIRIAN
200EMI PAREDAGIRIAN INDAHGIRIAN
201EVIE NOFIANTI LOPIESGIRIAN INDAHGIRIAN
202RINA DAUDAGIRIAN INDAHGIRIAN
203SATRIA MANGAMBAGIRIAN INDAHGIRIAN
204IRNA SARTIKA DUMALANGGIRIAN INDAHGIRIAN
205SILFANA RINDA HATIGIRIAN INDAHGIRIAN
206JUHRIA NALANGUWERAGIRIAN INDAHGIRIAN
207ANIS ASUNEGIRIAN INDAHGIRIAN
208HASBIA MAILIGIRIAN INDAHGIRIAN
209YUNIAR MABIANGGIRIAN INDAHGIRIAN
210MEYLAN HIDIAGIRIAN INDAHGIRIAN
211ANICE BARNABASGIRIAN INDAHGIRIAN
212MARIAM KATIANDAGHOGIRIAN INDAHGIRIAN
213ALFRITS KUMONTOYGIRIAN INDAHGIRIAN
214FANY NGAJIGIRIAN INDAHGIRIAN
215HALIMA HARONIGIRIAN INDAHGIRIAN
216MASRI KUSSOYGIRIAN INDAHGIRIAN
217ALWINA SURATGIRIAN INDAHGIRIAN
218LIANTJE KARUNDENGGIRIAN INDAHGIRIAN
219SURYO WIDODOGIRIAN INDAHGIRIAN
220ABIGAEL MAHAGANTIGIRIAN INDAHGIRIAN
221ATMODIMEDJOGIRIAN INDAHGIRIAN
222SIN LERAHGIRIAN INDAHGIRIAN
223RIFKA ANGKOBOSGIRIAN INDAHGIRIAN
224RIHOL LAWENDATUGIRIAN INDAHGIRIAN
225METALIA LAHOPEGIRIAN INDAHGIRIAN
226SUMIATI LABIHINGGIRIAN INDAHGIRIAN
227MARIA KASENGKEGIRIAN INDAHGIRIAN
228JOILIN MASANGGIRIAN INDAHGIRIAN
229PIN SUMENDAGIRIAN INDAHGIRIAN
230SURNIATI SONDEGIRIAN INDAHGIRIAN
231SARIFA TAMPILANGGIRIAN INDAHGIRIAN
232SARA MAKAOHOGIRIAN INDAHGIRIAN
233LISA ROTTIGIRIAN INDAHGIRIAN
234DIANA GAHENGANGGIRIAN INDAHGIRIAN
235OLSANI LINOGEGIRIAN INDAHGIRIAN
236DJEFRISON KUBALANGGIRIAN INDAHGIRIAN
237MASNA MABIANGGIRIAN INDAHGIRIAN
238RINA PARASIDENTIGIRIAN INDAHGIRIAN
239FATMAWATY GIUGIRIAN INDAHGIRIAN
240SERLIS SALIWANGGIRIAN INDAHGIRIAN
241MARHOLINA MAKAADOGIRIAN INDAHGIRIAN
242JUMRIA LUKASGIRIAN INDAHGIRIAN
243AKIN PANGAIANGGIRIAN INDAHGIRIAN
244YUNITJE PALENTENGGIRIAN INDAHGIRIAN
245TRI ASIHGIRIAN INDAHGIRIAN
246WALIANA LARENDEGIRIAN INDAHGIRIAN
247ALBERTINA APSARI NYONGGIRIAN INDAHGIRIAN
248SERLI EHAGIRIAN INDAHGIRIAN
249JULIUS LUKASGIRIAN INDAHGIRIAN
250FRANSESKA EIRUMKUYGIRIAN INDAHGIRIAN
251NASYETIN AERGIRIAN INDAHGIRIAN
252NAOMI MANOKAGIRIAN INDAHGIRIAN
253BUNIA KASENGKEGIRIAN INDAHGIRIAN
254SAMIA MAKATIKAGIRIAN INDAHGIRIAN
255KARLINA LANOGIRIAN INDAHGIRIAN
256WITJEMIN DARAMPALOGIRIAN INDAHGIRIAN
257TITIN LATAWAGIRIAN INDAHGIRIAN
258FATMA SARI TAMPILANGGIRIAN INDAHGIRIAN
259SAMSIA SANDILGIRIAN INDAHGIRIAN
260HANA PUNUMODEONGGIRIAN INDAHGIRIAN
261MASITA KABENARANGIRIAN INDAHGIRIAN
262PATIMA TAKALIUANGGIRIAN INDAHGIRIAN
263HAMSA SANGGELGIRIAN INDAHGIRIAN
264ROSTINA BILUANGOGIRIAN INDAHGIRIAN
265KARTIN M DJUEGIRIAN INDAHGIRIAN
266IQLIMA TAMPILANGGIRIAN INDAHGIRIAN
267ROHAYA MALOMISGIRIAN INDAHGIRIAN
268ROSTINTJE MALAWERGIRIAN INDAHGIRIAN
269BERTA TOHISGIRIAN INDAHGIRIAN
270JAENUN HARIKOTAGIRIAN INDAHGIRIAN
271NURIDA SILIMBOBAGIRIAN INDAHGIRIAN
272SITI HAJAR MANANGGUGIRIAN INDAHGIRIAN
273WAAMBAGIRIAN INDAHGIRIAN
274SULMAN ANTAHARIGIRIAN INDAHGIRIAN
275DIENCE MALAWERGIRIAN INDAHGIRIAN
276BERNETJI KAKAMBONGGIRIAN INDAHGIRIAN
277ROOS VAN GOBELGIRIAN INDAHGIRIAN
278WASTI NATARIGIRIAN INDAHGIRIAN
279AGUSTINTJE DEREKGIRIAN INDAHGIRIAN
280SITI TAWAKALGIRIAN INDAHGIRIAN
281MEITY TAHAGIRIAN INDAHGIRIAN
282NURHAYA BATALIPUGIRIAN INDAHGIRIAN
283YOHANIS RIFO HABIMISAGIRIAN INDAHGIRIAN
284RITA LIPUTOGIRIAN INDAHGIRIAN
285SAMANI PIANUNGGIRIAN INDAHGIRIAN
286TRITJE KAKAMBONGGIRIAN INDAHGIRIAN
287SARINI DAUDGIRIAN INDAHGIRIAN
288NORMA LAMUSAGIRIAN INDAHGIRIAN
289NURMALINA RAUFGIRIAN INDAHGIRIAN
290NURAIN ROMPISGIRIAN INDAHGIRIAN
291PERNAWATI AKOLOGIRIAN INDAHGIRIAN
292SUMIATI LADUKUGIRIAN INDAHGIRIAN
293JOHANA TATAUNGGIRIAN INDAHGIRIAN
294SAPTIA KIAYGIRIAN INDAHGIRIAN
295WAGIYEMGIRIAN INDAHGIRIAN
296SRI NOVITA MOLEGIRIAN INDAHGIRIAN
297JAMALIA DALUGHUGIRIAN INDAHGIRIAN
298TURSIN BAWOELGIRIAN INDAHGIRIAN
299WISMA LADAINUNGIRIAN INDAHGIRIAN
300HERAWATI NAWAYGIRIAN INDAHGIRIAN
301DARMA RAUFGIRIAN INDAHGIRIAN
302HADIDJAH R PAKAYAGIRIAN INDAHGIRIAN
303IRMAWATI MAKALALAGGIRIAN INDAHGIRIAN
304ANDRIANI TULOLIGIRIAN INDAHGIRIAN
305RENDIKA BILATULAGIRIAN INDAHGIRIAN
306SATRIA SAULGIRIAN INDAHGIRIAN
307ROGAYA DAPATGIRIAN INDAHGIRIAN
308YENI TILOLAGIRIAN INDAHGIRIAN
309ZAINA PANURATGIRIAN INDAHGIRIAN
310SELVI OROGIRIAN INDAHGIRIAN
311HAWARIA ISAGIRIAN INDAHGIRIAN
312MARNI LAGAMPUNGGIRIAN INDAHGIRIAN
313MARIA PADAMAGIRIAN INDAHGIRIAN
314SARIFA BINILANGGIRIAN INDAHGIRIAN
315RINA MAKALEGIRIAN INDAHGIRIAN
316RUSNA MANTALIGIRIAN INDAHGIRIAN
317RINA HASANGIRIAN INDAHGIRIAN
318RIMU NUUGIRIAN INDAHGIRIAN
319YUNIA GIMANGIRIAN INDAHGIRIAN
320RATNA ISPAERGIRIAN INDAHGIRIAN
321WARNI SUPUGIRIAN INDAHGIRIAN
322JAMILA TAHIRGIRIAN INDAHGIRIAN
323MARYAM MANTALIGIRIAN INDAHGIRIAN
324SOFIA MAWUNTUGIRIAN INDAHGIRIAN
325MENI LIHAWAGIRIAN INDAHGIRIAN
326HUSNA STIRMANGIRIAN INDAHGIRIAN
327NURAINI MANTALIGIRIAN INDAHGIRIAN
328ABDULAH JAFARGIRIAN INDAHGIRIAN
329HASAN PESIKGIRIAN INDAHGIRIAN
330SINCE BUAHARIGIRIAN INDAHGIRIAN
331SAADIA BAHMANGIRIAN INDAHGIRIAN
332SADIAH SOLEMANGIRIAN INDAHGIRIAN
333AISYA MAWUNTUGIRIAN INDAHGIRIAN
334MARIAM BINILANGGIRIAN INDAHGIRIAN
335KUNU LAIYAGIRIAN INDAHGIRIAN
336ASRIA BADARUGIRIAN INDAHGIRIAN
337ASNI BAHMANGIRIAN INDAHGIRIAN
338AMNA LAKOROGIRIAN INDAHGIRIAN
339SARBANUN STIRMANGIRIAN INDAHGIRIAN
340ROSTIN LAHILOTEGIRIAN INDAHGIRIAN
341JUNIA TAHILIGIRIAN INDAHGIRIAN
342ANTON TAPPIGIRIAN INDAHGIRIAN
343ISMAIL H. YUNUSGIRIAN PERMAIGIRIAN
344MUHAMMAD ADI PUTRAGIRIAN PERMAIGIRIAN
345ARMAN BACHTIARGIRIAN PERMAIGIRIAN
346MIRA ASNAWIGIRIAN PERMAIGIRIAN
347YASMIN LAHUGIRIAN PERMAIGIRIAN
348HOPLIN PAREDAGIRIAN PERMAIGIRIAN
349SARTIKA IBRAHIMGIRIAN PERMAIGIRIAN
350KATERINA CESILIA SALELENGGIRIAN PERMAIGIRIAN
351FRANSISKA HOSIANA KARUNDENGGIRIAN PERMAIGIRIAN
352JULKIFLI SALAMISIGIRIAN PERMAIGIRIAN
353KADIR PANEOGIRIAN PERMAIGIRIAN
354SONNY HONGWIDJOJOGIRIAN PERMAIGIRIAN
355ASNA BARUADIGIRIAN PERMAIGIRIAN
356POPI KEREGIRIAN PERMAIGIRIAN
357SALMAN ANANGGIRIAN PERMAIGIRIAN
358ALWIA ANANGGIRIAN PERMAIGIRIAN
359MARIAM MOKODOMPISGIRIAN PERMAIGIRIAN
360SURYANI NURHAMIDINGIRIAN PERMAIGIRIAN
361RITHA EMBANGGIRIAN PERMAIGIRIAN
362FATMAWATI KADIRGIRIAN PERMAIGIRIAN
363NOFITA TOHIRGIRIAN PERMAIGIRIAN
364FAIZA TAKAHINDANGENGIRIAN PERMAIGIRIAN
365MARIEGIRIAN PERMAIGIRIAN
366ANITA SANDAGIRIAN PERMAIGIRIAN
367RITA TAMAUGIRIAN PERMAIGIRIAN
368SILFIA TAMPOLOGIRIAN PERMAIGIRIAN
369LISYE MAKATEMPUGEGIRIAN PERMAIGIRIAN
370HASNI M. TAHAGIRIAN PERMAIGIRIAN
371MATIAS MAMANGGIRIAN PERMAIGIRIAN
372TREISYE SIPIRGIRIAN PERMAIGIRIAN
373TATI LAHATIGIRIAN PERMAIGIRIAN
374SAPINA ALASEGIRIAN PERMAIGIRIAN
375FIKRAM PALULIGIRIAN PERMAIGIRIAN
376PATI TAMPOLOGIRIAN PERMAIGIRIAN
377ALFIRA PALULIGIRIAN PERMAIGIRIAN
378SURYATI ABJULGIRIAN PERMAIGIRIAN
379FARIS PALULIGIRIAN PERMAIGIRIAN
380NURPIN MAKAWIMBANGGIRIAN PERMAIGIRIAN
381DIDI BADARABGIRIAN PERMAIGIRIAN
382NOVA TAMBANAUNGGIRIAN PERMAIGIRIAN
383TABITA RUTH HAILIGIRIAN PERMAIGIRIAN
384SAFIETJE MAKAPUNASGIRIAN PERMAIGIRIAN
385ELSA BAWOTONGGIRIAN PERMAIGIRIAN
386SUSANTI YANISGIRIAN PERMAIGIRIAN
387YATNAWATI SANUSIGIRIAN PERMAIGIRIAN
388NORIA SANDRA NGONGAREGIRIAN PERMAIGIRIAN
389YERMIN MOKALEGIRIAN PERMAIGIRIAN
390SELVI MOKODOMPISGIRIAN PERMAIGIRIAN
391FENNI SASELAGIRIAN PERMAIGIRIAN
392ALIS DUKALANGGIRIAN PERMAIGIRIAN
393AINUN PAKAYAGIRIAN PERMAIGIRIAN
394RISTON TAKASIHAENGGIRIAN PERMAIGIRIAN
395YUNITA NIHEGIRIAN PERMAIGIRIAN
396YUDITA NIHEGIRIAN PERMAIGIRIAN
397HARYATI DJUMALIGIRIAN PERMAIGIRIAN
398DINCE SABUROGIRIAN PERMAIGIRIAN
399FAHRI AL-FAREZI JUSUFGIRIAN PERMAIGIRIAN
400VONI COLOAYGIRIAN WERU DUAGIRIAN
401WANDA MAMESAHGIRIAN WERU DUAGIRIAN
402CHENNY MEILAN LUTAMGIRIAN WERU DUAGIRIAN
403SINTJE TUASEYGIRIAN WERU DUAGIRIAN
404RINNEKE FEIBE THOMASGIRIAN WERU DUAGIRIAN
405EMMY PONDAAGGIRIAN WERU DUAGIRIAN
406VEINY MARGARETHA WAWORUNTUGIRIAN WERU DUAGIRIAN
407SAMSUL DAUDGIRIAN WERU DUAGIRIAN
408SOFIA RUNTUKAHUGIRIAN WERU DUAGIRIAN
409ASENG HARIYANTOGIRIAN WERU DUAGIRIAN
410HADIJAH SAWOTONGGIRIAN WERU DUAGIRIAN
411ELIS YULIANTI KOMARGIRIAN WERU DUAGIRIAN
412TATI LAHUNGKONDOGIRIAN WERU DUAGIRIAN
413YUNITA SANGGELGIRIAN WERU DUAGIRIAN
414MEYLAN NUPUGIRIAN WERU DUAGIRIAN
415AISYAH NASARUGIRIAN WERU DUAGIRIAN
416SALMA LAHUNGKONDOGIRIAN WERU DUAGIRIAN
417ROSTINA HULALANGOGIRIAN WERU DUAGIRIAN
418RAPI BACOGIRIAN WERU DUAGIRIAN
419DEISY WENASGIRIAN WERU DUAGIRIAN
420MEIKE KUSSOYGIRIAN WERU DUAGIRIAN
421MASNA LAWARAKANGIRIAN WERU DUAGIRIAN
422LISBET BAHUTEGIRIAN WERU DUAGIRIAN
423SANIA SURATINOYOGIRIAN WERU DUAGIRIAN
424SATRIAWATI KAONGANGIRIAN WERU DUAGIRIAN
425GRENDA LIANDOGIRIAN WERU DUAGIRIAN
426GEISYE PAOKIGIRIAN WERU DUAGIRIAN
427NURTINA HUNTAGIRIAN WERU DUAGIRIAN
428SITTI RAMLAH MANGINSELAGIRIAN WERU DUAGIRIAN
429AMERENSI SADONDAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
430SARAH ANTAMENGGIRIAN WERU SATUGIRIAN
431MERIAM KAPIANEHGIRIAN WERU SATUGIRIAN
432SYAMSIA NGADIGIRIAN WERU SATUGIRIAN
433VEYBE SALEGIRIAN WERU SATUGIRIAN
434ARINA BAWUKESGIRIAN WERU SATUGIRIAN
435FREDERICH MALAGHANDAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
436SOFIANTY DAMEGIRIAN WERU SATUGIRIAN
437SUSANTI ISMAILGIRIAN WERU SATUGIRIAN
438AGUSTA SASIKOMEGIRIAN WERU SATUGIRIAN
439VONNY TAHULENDINGGIRIAN WERU SATUGIRIAN
440JULIUS TAMALAWEGIRIAN WERU SATUGIRIAN
441NITA NIRMALA PUTRI ISMAILGIRIAN WERU SATUGIRIAN
442NORA MARIE MOKALUGIRIAN WERU SATUGIRIAN
443FITRIA MAHMUDGIRIAN WERU SATUGIRIAN
444BUDI RANDANGGIRIAN WERU SATUGIRIAN
445YEMI MAKALALAGGIRIAN WERU SATUGIRIAN
446AISYAH YOHANESGIRIAN WERU SATUGIRIAN
447ROGAYA MAMONTOGIRIAN WERU SATUGIRIAN
448PATRISIA WANDOGIRIAN WERU SATUGIRIAN
449HASNIA UNOGIRIAN WERU SATUGIRIAN
450WILTJE DAMIMAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
451MARIA KATIANDAGHOGIRIAN WERU SATUGIRIAN
452SULASTRI AIRMASGIRIAN WERU SATUGIRIAN
453YUL TUMANUNGGIRIAN WERU SATUGIRIAN
454FELMA WALOGIRIAN WERU SATUGIRIAN
455NELTJI BANDERGIRIAN WERU SATUGIRIAN
456MERIBA BULANDAIGIRIAN WERU SATUGIRIAN
457BETH MALAGANDAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
458HELDA RATNA MULALINDAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
459SUSANA DAMEGIRIAN WERU SATUGIRIAN
460ASMAWATI NUKUGIRIAN WERU SATUGIRIAN
461DATJE ATOTONGANGIRIAN WERU SATUGIRIAN
462HENNY SASIKOMEGIRIAN WERU SATUGIRIAN
463JULIANA SASIKOMEGIRIAN WERU SATUGIRIAN
464ANALIST MAHABIRGIRIAN WERU SATUGIRIAN
465JESSYKA CHRISTY ANTAMENGGIRIAN WERU SATUGIRIAN
466AHUSTA SADONDAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
467LIS MALAGANDAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
468ATINO HARUNGIRIAN WERU SATUGIRIAN
469FATIMAH SAMANGIRIAN WERU SATUGIRIAN
470MARYANA HARUNGIRIAN WERU SATUGIRIAN
471MULYADI GIGAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
472RISKA LAKOROGIRIAN WERU SATUGIRIAN
473HAMKA KANDOUWGIRIAN WERU SATUGIRIAN
474RITA UTIAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
475IRMA HUSAINGIRIAN WERU SATUGIRIAN
476RAMONA ISMAILGIRIAN WERU SATUGIRIAN
477JAMILA AHMADGIRIAN WERU SATUGIRIAN
478SATRIA ALIGIRIAN WERU SATUGIRIAN
479SARTIKA DIARANGGIRIAN WERU SATUGIRIAN
480FERIALGIRIAN WERU SATUGIRIAN
481RITA GUSAMIGIRIAN WERU SATUGIRIAN
482DARNISA DEHIHIOGIRIAN WERU SATUGIRIAN
483NONA RAUFGIRIAN WERU SATUGIRIAN
484RAIN KARIMGIRIAN WERU SATUGIRIAN
485KARTINI H.I ABASGIRIAN WERU SATUGIRIAN
486BERTI BUSURAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
487SALMA ABDULLAH ASLAKAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
488MARLEN NELWANGIRIAN WERU SATUGIRIAN
489SARTIN DJAFARGIRIAN WERU SATUGIRIAN
490DASMA AKUBAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
491FATMA OLTARINE TATAMBIHEGIRIAN WERU SATUGIRIAN
492SINTIA ANGGRAIN SUWARNI ZAKARIAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
493JAMILA LATIFGIRIAN WERU SATUGIRIAN
494KARTIN DAUDGIRIAN WERU SATUGIRIAN
495YUSRI ANUKEGIRIAN WERU SATUGIRIAN
496SARI LAIYAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
497SUWARNI M.A HASANGIRIAN WERU SATUGIRIAN
498SALMA LAIYAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
499HADIJA WALANGADIGIRIAN WERU SATUGIRIAN
500YANTI PARANTAGIRIAN WERU SATUGIRIAN
501ANATJE PANGERAPANGIRIAN WERU SATUGIRIAN
502JULIEN ANATJE TUEGEHGIRIAN WERU SATUGIRIAN
503NUR HAFNI DJURUMUDIGIRIAN WERU SATUGIRIAN
504ADJID LOMBUGIRIAN WERU SATUGIRIAN
505ALMA PANDARISGIRIAN WERU SATUGIRIAN
506IRIYANTIWANGURERGIRIAN
507ROSMINI KAGILINGWANGURERGIRIAN
508RUKIAWANGURERGIRIAN
509SUPARNI WIRODIMEDJOWANGURERGIRIAN
510SUMARYOM WIRODIMEDJOWANGURERGIRIAN
511SAIFUL LA ODE RITOWANGURERGIRIAN
512HAPSA AMIRULAWANGURERGIRIAN
513HAMDAN KALUKUWANGURERGIRIAN
514LANIKAWANGURERGIRIAN
515SUMIATI KAKAEHEWANGURERGIRIAN
516HALIMA MAKATUUKWANGURERGIRIAN
517HASRA DU’UWANGURERGIRIAN
518SATRIA TATALIWANGURERGIRIAN
519YOHANA MABIANGWANGURERGIRIAN
520MARTHA JULIANA PITERWANGURERGIRIAN
521APRIYANTI DATUNUGUWANGURERGIRIAN
522JONAS DUCATIMBANGWANGURERGIRIAN
523HENNY Y. POLUANWANGURERGIRIAN
524SALMA ABDALIWANGURERGIRIAN
525JUHURIA PULUWANGURERGIRIAN
526SRIANAWANGURERGIRIAN
527MEITY ONIBALAWANGURERGIRIAN
528ADEL MUHEDEWANGURERGIRIAN
529ENIKE PANGUMPIAWANGURERGIRIAN
530IRIANTI DEWI LASENAWANGURERGIRIAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *