NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA LEMBEH SELATAN

TAHUN 2021

NONAMAALAMAT
2840KARUNYA PUIDEDORBOLAANG
2841YULIANA RAHAMISDORBOLAANG
2842UTI MANGANSADORBOLAANG
2843AGUSTINUS SAMBELORANGDORBOLAANG
2844MATHEOS SARAPILDORBOLAANG
2845MARKUS MAKIKEHANGDORBOLAANG
2846HABEL MAKALESADORBOLAANG
2847NIKODEMUS THOMASDORBOLAANG
2848ZET TENDADORBOLAANG
2849FROKORUS SERANGDORBOLAANG
2850ARESTA TAMBELANGIDORBOLAANG
2851ESTEFINA MAKALESADORBOLAANG
2852YUSTUS ABDULDORBOLAANG
2853YOHANIS MAKALIKISDORBOLAANG
2854ALPONSUS MAMBADORBOLAANG
2855POLORENSI MANGANSADORBOLAANG
2856NOPEMBER HORMANDORBOLAANG
2857WILEM RAHAMISDORBOLAANG
2858PETRUS LENSEHANGDORBOLAANG
2859MARSION LOMBONGTARIDORBOLAANG
2860LENCI LAMPAHDORBOLAANG
2861YULIUS MANDAKDORBOLAANG
2862AGUSTINA MAMUKODORBOLAANG
2863EMIRENSI MANGANSADORBOLAANG
2864BARNABAS DALAWIRDORBOLAANG
2865ALTJI PUIDEDORBOLAANG
2866SOPIA KATEMUNGDORBOLAANG
2867FRANS DALEGIDORBOLAANG
2868MARIA KALANSIDORBOLAANG
2869GASPAR MANGANANGDORBOLAANG
2870ANTON SUBAN HURINTDORBOLAANG
2871SIANA HAGHINDORONGDORBOLAANG
2872YONATAN ANDRISDORBOLAANG
2873ROSELA SERANGDORBOLAANG
2874AMERTJI TAMUNGKUDORBOLAANG
2875FRANSISKO DALEGIDORBOLAANG
2876DANIEL TOMPOHDORBOLAANG
2877HOPRIT MANGANANGDORBOLAANG
2878DORKAS MASOARADORBOLAANG
2879YUNIUS BUDIMANDORBOLAANG
2880FILEMON DJARANGDORBOLAANG
2881MANSUNAUNG HARIMISADORBOLAANG
2882JOSPINTJE MANDAHARIDORBOLAANG
2883AGUSTA RODE BOWONGGOLUNGDORBOLAANG
2884NELTJI BAGHIUDORBOLAANG
2885YAFET ANDRISDORBOLAANG
2886JUSOP TINUNGKIDORBOLAANG
2887MARTA BAWENTIDORBOLAANG
2888OKTAFINCE LAHEMBADORBOLAANG
2889SEMUEL LIWOSODORBOLAANG
2890MARITJE PONTOHDORBOLAANG
2891MARNES LESAWENGANDORBOLAANG
2892MARHARESTA LIWOSODORBOLAANG
2893EPLIN PHILIPDORBOLAANG
2894FLORA TOMPOHDORBOLAANG
2895ELIANA SAHABANGDORBOLAANG
2896RAHIM SIDIKDORBOLAANG
2897YOHANA MANANGASADORBOLAANG
2898TONI SIMONDORBOLAANG
2899ALWINA MAKALESADORBOLAANG
2900LOISA WEKESDORBOLAANG
2901MARGARETA MANDAHARIDORBOLAANG
2902ZET MANGANSADORBOLAANG
2903ADELINA MANGAMBADORBOLAANG
2904YUSOP TINUNGKIDORBOLAANG
2905ENSIANA HARIMISADORBOLAANG
2906SARINA TAHENDUNGDORBOLAANG
2907ALFRIDA LUKASDORBOLAANG
2908JEMRINA PUDIDORBOLAANG
2909KORES BAWIADORBOLAANG
2910ALWINA PANTASDORBOLAANG
2911NORMAN MANGAMBADORBOLAANG
2912FLORCE ANDRISDORBOLAANG
2913ELISABETH KATIHODORBOLAANG
2914TRESYA HARIMISADORBOLAANG
2915ARNOL SAHADIADORBOLAANG
2916YOHANA NUSADORBOLAANG
2917THOMAS NUSADORBOLAANG
2918DORTEA RUMANGATDORBOLAANG
2919YONATAN PHILIPUS RAHAMISDORBOLAANG
2920MINTJE MAKALESADORBOLAANG
2921YUSAK MAMILEDORBOLAANG
2922CHRISTIAN MANDAHARIDORBOLAANG
2923HORTENSI TAIMPAKANGDORBOLAANG
2924ARNOL TIMB ANGNUSADORBOLAANG
2925DJARTJE SALASADORBOLAANG
2926TAMBELANGIDORBOLAANG
2927ESTER DALEWIDORBOLAANG
2928HERMAN LIWOSODORBOLAANG
2929NIKODEMUS TOMASDORBOLAANG
2930FERMENSUS ARUNDEDORBOLAANG
2931YULIN DALAWIRDORBOLAANG
2932MARKUS SALIMPURINDORBOLAANG
2933ADRINCE SARAPILDORBOLAANG
2934SIANE MANGANSADORBOLAANG
2935YONARIS ANDRISDORBOLAANG
2936YAKOBUS LONDODORBOLAANG
2937ERNA DAMISIDORBOLAANG
2938NIKODEMUS MANGANSADORBOLAANG
2939YULIANA MAMUKODORBOLAANG
2940DORTINA LAMBAIHANGDORBOLAANG
2941DAVID HORMATIDORBOLAANG
2942AGUSTINA MASOARADORBOLAANG
2943NELLY GOSALDORBOLAANG
2944ADOLFINA MAKALESADORBOLAANG
2945KATRIN PHILIPDORBOLAANG
2946SORSTINCE GARINGDORBOLAANG
2947BETSEIBA GANDAWARIDORBOLAANG
2948ALTJI LUKASDORBOLAANG
2949FRANS DJARANGDORBOLAANG
2950PETRUS MAKALESADORBOLAANG
2951FLORES BAGHIUDORBOLAANG
2952YAKOB LIWOSODORBOLAANG
2953LEWI MAKALESADORBOLAANG
2954MARGARETHA KUNDIMANGDORBOLAANG
2955KORINUS BOGARDORBOLAANG
2956HOSIANA NUSADORBOLAANG
2957DJOHAR MASMURDORBOLAANG
2958POLORCE MADUNDANGDORBOLAANG
2959ANITJE PHILIPBATULUBANG
2960RUTH MUKALABATULUBANG
2961SAIA MAKIANGGUNGBATULUBANG
2962DOLI TATENGKIBATULUBANG
2963AMELIUS MANIHINGBATULUBANG
2964ANITJE DIAWANGBATULUBANG
2965HENDRIK SASAHANGBATULUBANG
2966SORS MINGGUBATULUBANG
2967YUSUF BOLOTABATULUBANG
2968SORTINTJE GARINGBATULUBANG
2969JONI MANUSBATULUBANG
2970DREVIA DOLONGSEDABATULUBANG
2971MOSES NGABABATULUBANG
2972DJONI PUSUNGBATULUBANG
2973YOSEP MANENGGEHEBATULUBANG
2974WEMPRIT PAMIKIRANBATULUBANG
2975HARIKONUNG LUKASBATULUBANG
2976BENYAMIN MAKAWEKESBATULUBANG
2977AHUSTA SASIKOMEBATULUBANG
2978SILPAYANA GARINGBATULUBANG
2979YUSTINTJE KUNSIANGBATULUBANG
2980DEMAS RAHAMISBATULUBANG
2981YAKUB PONENGOBATULUBANG
2982BASTIANA TOGELANGBATULUBANG
2983PAULINA PAILAHABATULUBANG
2984JABAR AHULABATULUBANG
2985SITTI FATMA ALIMUBATULUBANG
2986YULIUS BOHAMBATULUBANG
2987NESTA PHILIPBATULUBANG
2988RIFKA HARINDABATULUBANG
2989INTAN PAMIKIRANBATULUBANG
2990DJARIANA PEKADEBATULUBANG
2991WISA LAHANSANGBATULUBANG
2992JULIUS JACOBBATULUBANG
2993MAGDALENA ANDRISBATULUBANG
2994SENDRINA RATUNGALOBATULUBANG
2995LUKAS LESAWENGENBATULUBANG
2996NIKODEMUS MEDEABATULUBANG
2997ALFRIET LUKASBATULUBANG
2998MINITJE MAMUKABATULUBANG
2999SAMINA MASMURBATULUBANG
3000SAHARAJA BILALANGBATULUBANG
3001SALAMUN MUSTAKINBATULUBANG
3002FRANS NATINGKASEBATULUBANG
3003MA’ANI SASARABATULUBANG
3004ABDULAH LAHANGSANGBATULUBANG
3005NORMA DAMARBATULUBANG
3006CHRISTIANUS HUMAMPINGBATULUBANG
3007MARTINA SALASABATULUBANG
3008ANOS SASARABATULUBANG
3009DOHANA PAPADOBATULUBANG
3010MARGARITJE RAHAMISBATULUBANG
3011RAHEL KALISANGBATULUBANG
3012AGUSTINA KUNSIANGBATULUBANG
3013HASNA KAHEPINGBATULUBANG
3014LISNA DALITABATULUBANG
3015STINCE BUDIMANBATULUBANG
3016APNER MAKAWEKESBATULUBANG
3017LIN BAKARIBATULUBANG
3018NONTJE MAUKARBATULUBANG
3019HARISTARKUS DARENOBATULUBANG
3020RASIDIK SAMBAYANGBATULUBANG
3021FICTOR BAWIABATULUBANG
3022ARLINTJE LUKASBATULUBANG
3023YASIN MONOARFABATULUBANG
3024BARTOLOMIUS MAILIBATULUBANG
3025ANTHONIUS MEDEABATULUBANG
3026IRAWATI LIHUBATULUBANG
3027SALMA MANUMPILBATULUBANG
3028HARIKONENG MAKANANGINGBATULUBANG
3029MARGARETHA TAHULENDINGBATULUBANG
3030HALIMA MASMURBATULUBANG
3031DAHLAN MARAPILBATULUBANG
3032EMINA DJARANGBATULUBANG
3033HUSIN LIMPONGBATULUBANG
3034HADJAR MABIANGBATULUBANG
3035FATMA DAHEBUNGBATULUBANG
3036SULENGUMBRE MANAUNGBATULUBANG
3037PIET RONNY MANEKINGBATULUBANG
3038YULIUS LAHAMABATULUBANG
3039MATIAS MANIHINGBATULUBANG
3040DENSIUS LANTEMONABATULUBANG
3041MARTIN MAKALAREBATULUBANG
3042YOHANA LUKASBATULUBANG
3043DJONI MEDEABATULUBANG
3044RAMLI MOKODOMPITBATULUBANG
3045FRANS HARINDAHBATULUBANG
3046ARNITJE MAKALAREBATULUBANG
3047PARMA MANUMPILBATULUBANG
3048KATRINTJE HARINDAHBATULUBANG
3049HORENIA MANANEKEBATULUBANG
3050WILMAR MEDEABATULUBANG
3051SUMARNI PANDEGAMANBATULUBANG
3052SERLIUS LAHAMABATULUBANG
3053NELTJI DIAWANGBATULUBANG
3054GRAMIKKO HARIS DALOPEBATULUBANG
3055HAENIN MANUMPILBATULUBANG
3056MANAP MUSTAKIMBATULUBANG
3057ALTJE UBISBATULUBANG
3058WILEM LAMBUNGBATULUBANG
3059ABDULAH MASNURBATULUBANG
3060NGIANG MANANOMABATULUBANG
3061WALSEM PUASABATULUBANG
3062PRIMUS MAMONDOLBATULUBANG
3063SISAR MADUNDANGBATULUBANG
3064SULENGUMBURE
MANAUNG
BATULUBANG
3065MARITJE RAHAMISBATULUBANG
3066ADINTJE MEDEABATULUBANG
3067ADRIANUS MANDAHARIBATULUBANG
3068CHRISTIANUS MAKAHINSADEBATULUBANG
3069JOSIAS BERAHENGBATULUBANG
3070ANESTA MAKAWEKESBATULUBANG
3071JORLIUS RASUBALABATULUBANG
3072JONATAN SAMBAYANGBATULUBANG
3073ESTEPANUS KATIANDAGHOBATULUBANG
3074WELMINCE LESAWENGENBATULUBANG
3075JAN JANISBATULUBANG
3076NELTJE MANAHEDEBATULUBANG
3077ALTJI UBISBATULUBANG
3078YENOS LESAWENGENBATULUBANG
3079MARTINA MANAUNGBATULUBANG
3080ADELIN RATUNGALOBATULUBANG
3081FREDY MEDEABATULUBANG
3082MARTHEN AMBALAOBATULUBANG
3083WILIAMS MAKAPEDUABATULUBANG
3084YURIAN DALEMENGBATULUBANG
3085ADRIANA MANANGKODABATULUBANG
3086LEARINA LUKASBATULUBANG
3087ADELIN PHILIPBATULUBANG
3088ARNOLDIUS MANGOSABATULUBANG
3089RUT SURATIBATULUBANG
3090YUSUP RUBENBATULUBANG
3091YAPNER MUSLINGBATULUBANG
3092YAKOB PANTASBATULUBANG
3093LEPRAN SIMONBATULUBANG
3094AMERENTJI MANGANSABATULUBANG
3095WASTI MANTIAHABATULUBANG
3096HONES DALOPEBATULUBANG
3097ALBERT BAWIABATULUBANG
3098SONY MANGADILBATULUBANG
3099MELKI SALLABATULUBANG
3100LEWIUS MANGOSABATULUBANG
3101ANATJE SAHABIRBATULUBANG
3102AMERENTIE TAHENDUNGBATULUBANG
3103JUSTINUS RAHAMISBATULUBANG
3104WALDEMAR GANDAWARIBATULUBANG
3105LEMES GANDAWARIBATULUBANG
3106DANIEL LAHANSANGBATULUBANG
3107HOANA PAMIKIRANGBATULUBANG
3108SILPA JACOBBATULUBANG
3109YOHANA KOMBAITANGBATULUBANG
3110ENGELHARD HORMANBATULUBANG
3111DAUD DORABATULUBANG
3112MILKA TAMALENGKUBATULUBANG
3113BARTHOLOMIUS MAILIBATULUBANG
3114ALPINUS DOLONGSEDABATULUBANG
3115SIMSON MALUWUBATULUBANG
3116ADRINTJE MANGEIBATULUBANG
3117YULIANUS DJARANGBATULUBANG
3118ALCYI MANANGKODABATULUBANG
3119URIANA LAHAMABATULUBANG
3120MARTINA HORMANBATULUBANG
3121ANITJE KAPENABATULUBANG
3122BEYANA MANOPOBATULUBANG
3123ROSIANA BALOBATULUBANG
3124YAHYA LUMONDOBATULUBANG
3125CHRISTOPORUS DARENOBATULUBANG
3126HOSIMA PANTASBATULUBANG
3127MARTINTJE PASSABATULUBANG
3128DORTJI RAHAMISBATULUBANG
3129NIKLAS HORMANBATULUBANG
3130NELTJE HORMANBATULUBANG
3131MARKUS MORAHIMBATULUBANG
3132ADRIANTJCE GANAPBATULUBANG
3133HUSEN ANAR BATULUBANG
3134NAOMI SALASABATULUBANG
3135RAHMA SUMAILABATULUBANG
3136ROSIANA KATIHOBATULUBANG
3137ABDUL MASMURBATULUBANG
3138ESTER MANDALIKABATULUBANG
3139ARIFIN ASURA BATULUBANG
3140RAMADHAN SUGABATULUBANG
3141ABU BAKAR MAGOABATULUBANG
3142RUSTAM DATUBATULUBANG
3143RESMIN MAKAWEKESBATULUBANG
3144LUMIKA MAKIANGGUNGBATULUBANG
3145AGNES YACOBBATULUBANG
3146MAHENGKENG SASARABATULUBANG
3147MEYER DIAWANGBATULUBANG
3148MARITJE LAHAMABATULUBANG
3149YUSUF SAMBENAUNG BATULUBANG
3150ALEX BOHAMBATULUBANG
3151AISA  HORMANBATULUBANG
3152SUPARDI BASOBATULUBANG
3153HERMAN MASIKOMEBATULUBANG
3154SA’ANA SAKAMOLEBATULUBANG
3155FRETS LAHAMABATULUBANG
3156ANITJE BUKANAUNGBATULUBANG
3157MONIKA DALOPEBATULUBANG
3158MARIAM HALORBATULUBANG
3159YONITJE TOGELANGBATULUBANG
3160SEBEDEUS MANIHINGBATULUBANG
3161PETRUS MAKAWOELBATULUBANG
3162ANECHI DARINO MATULENDEBATULUBANG
3163WELMIN BALOBATULUBANG
3164POLORENSI BAWIABATULUBANG
3165JUITA MAKISAKEBATULUBANG
3166WILDAAD SUNDANABATULUBANG
3167FAUJIAH MEDEABATULUBANG
3168DINTJE TOLLYBATULUBANG
3169MELKI PONTOHBATULUBANG
3170ASMIN TAHUMINGGEBATULUBANG
3171SAMIUN MANUMPILBATULUBANG
3172JAENAL DANDELBATULUBANG
3173AHMAD SUGABATULUBANG
3174PARGAP ISRAELBATULUBANG
3175HASMA LAHINDABATULUBANG
3176ELS GANDAWARIBATULUBANG
3177TRISA PANTOLOSANBATULUBANG
3178SAMSUDIN PAILAHABATULUBANG
3179HAENAN DANDELBATULUBANG
3180BAADIA SUGABATULUBANG
3181JAITUN DOLONGSEDABATULUBANG
3182MANAP MUSTAKINBATULUBANG
3183JAWIA TILIKBATULUBANG
3184HARY AMBALAOBATULUBANG
3185SARIA MANUMPILBATULUBANG
3186UMAR SAKAMOLEBATULUBANG
3187MARIA PALAKABATULUBANG
3188WELLY DALOPEBATULUBANG
3189ADRENSI KUDAMPAKELAPA DUA
3190ZAKHEUS SERANGKELAPA DUA
3191NAOMI SINANGAKELAPA DUA
3192UDIN MILEKELAPA DUA
3193DORTHEA MAKARILANGKELAPA DUA
3194JOHAN KALAREKELAPA DUA
3195SELPI TAGHULIHIKELAPA DUA
3196SERGIUS TAMAHARIKELAPA DUA
3197KASIH DALONTOKELAPA DUA
3198NESTA TATINTINGKELAPA DUA
3199KABONTIAN MANGELEPKELAPA DUA
3200LINTJE LUMANAUWKELAPA DUA
3201JUSFIEN GANSAKELAPA DUA
3202ANITJE MUASAKELAPA DUA
3203KALISTA KALAREKELAPA DUA
3204MARTHIN MABUKAKELAPA DUA
3205MARIA MAGDALENA KALAREKELAPA DUA
3206WELGARIT SERANGKELAPA DUA
3207MATEOS MAKIKENDAGEKELAPA DUA
3208MARTJE LAMBUNGKELAPA DUA
3209SEMUEL TULUMANGKELAPA DUA
3210ARMANIUS TAKASARAKELAPA DUA
3211Karel MuasaKELAPA DUA
3212Pornika KudatiKELAPA DUA
3213Yosias LambaihangKELAPA DUA
3214Musa MambrakuKELAPA DUA
3215Yulian MuasaKELAPA DUA
3216Amerensi MangelepKELAPA DUA
3217Remintje MakarilangKELAPA DUA
3218Yus BintangKELAPA DUA
3219Fredik MuasaKELAPA DUA
3220Husna MakasekeheKELAPA DUA
3221Zedekia BalantukangKELAPA DUA
3222Agustina MuasaKELAPA DUA
3223Bernetje MuasaKELAPA DUA
3224Yusper GansaKELAPA DUA
3225Selfi LintongKELAPA DUA
3226Sarah KalareKELAPA DUA
3227Yulius KakomoleKELAPA DUA
3228Abner LuwuunaungKELAPA DUA
3229Johilda TatintingKELAPA DUA
3230Ribka TaghulihiKELAPA DUA
3231Yulin GaghaubeKELAPA DUA
3232Septenser KatilikKELAPA DUA
3233Asma KantorKELAPA DUA
3234Yulius MakagiansarKELAPA DUA
3235Fitje WongkarKELAPA DUA
3236Alwina KaletuangKELAPA DUA
3237Niklas SambelorangKELAPA DUA
3238Naomi GanapKELAPA DUA
3239Rihol AbramKELAPA DUA
3240Yulin LawendatuKELAPA DUA
3241Martina MamunoKELAPA DUA
3242HelmiGanapKELAPA DUA
3243MatheosMakikindageKELAPA DUA
3244Magdalena KalareKELAPA DUA
3245SujiTangkudeKELAPA DUA
3246MartjeLambungKELAPA DUA
3247BASTIANA MULINGKAPANCURAN
3248HAMIR MASOARAPANCURAN
3249YULIANA PETIANAUNGPANCURAN
3250HOSIMA HORMANPANCURAN
3251BANWUANE LAHANGKOPANCURAN
3252ALTJI LUMOHINGPANCURAN
3253NUZIANA KAHIMPONGPANCURAN
3254OKBER TAMASEGHOPANCURAN
3255ZAKARIAS SALILOPANCURAN
3256KOLOMBUS PASSAPANCURAN
3257JAITUN MANGANGKUNGPANCURAN
3258FLORENSI MUDAMIPANCURAN
3259RAHMA DAENGPANCURAN
3260ERNI TATUILPANCURAN
3261KRISTINA SINEWEPANCURAN
3262DAN KATAMONAPANCURAN
3263ESTEVIN SUMENDONGPANCURAN
3264YANCE DAMEPANCURAN
3265JAHUSTA KANAITANGPANCURAN
3266YEHUSTA KAUNTUNGPANCURAN
3267KADER SAMBENEPANCURAN
3268DETTY ASSAPANCURAN
3269FREDRICK MANOLANGPANCURAN
3270Waldus MudamiPANCURAN
3271Rabia MokodonganPANCURAN
3272Lisbet KawowodePANCURAN
3273Fredik ManolangPANCURAN
3274Lis SinewePANCURAN
3275Chorneles Hengkendai PANCURAN
3276Yuke ManikomePANCURAN
3277Monika BiduangPANCURAN
3278Martje DotinagePANCURAN
3279Soleman MasoaraPANCURAN
3280Naomi MundungPANCURAN
3281Hans MasoaraPANCURAN
3282Barnabas ManikomePANCURAN
3283Frans MasambentiroPANCURAN
3284Katrina MakapiaPANCURAN
3285Maria TamailangPANCURAN
3286Jefri LalelePANCURAN
3287Mariantje MandakPANCURAN
3288Yahya ManolangPANCURAN
3289Said ManahedePANCURAN
3290Adelta PianaungPANCURAN
3291Sem KauntungPANCURAN
3292Kornolus MakawoghePANCURAN
3293Beby SuperjumanPANCURAN
3294Metras GenosPANCURAN
3295Jawia DahulaPANCURAN
3296Martin LoahePANCURAN
3297Hana RakinaungPANCURAN
3298Sumi SangkopPANCURAN
3299Alwina ManikomePANCURAN
3300Estefin SumendongPANCURAN
3301Eltje KauntungPANCURAN
3302Katotje LahiaPANCURAN
3303MARDIA RUDINGANPANCURAN
3304FERDINAN PIANAUNGPANCURAN
3305JANTJE DAMEPANCURAN
3306JAFAR BATAHALAOPANCURAN
3307ESTERPINA MUDAMIPANCURAN
3308ALPINTJE LABURUNGPANCURAN
3309SAMSIA LEMBENAUNGPANCURAN
3310BAWUANE MASILIPANCURAN
3311BELSASAR LABURUNGPANCURAN
3312HAMIDIN WALADIRIPANCURAN
3313ASER PATOHPANCURAN
3314SWINGLI DALISANGPANCURAN
3315GASPAR MANUSPAPUSUNGAN
3316MARIA PALAKUAPAPUSUNGAN
3317ALWINA TAKALAWANGENGPAPUSUNGAN
3318NURDIN HAILIPAPUSUNGAN
3319FANNY GANAPPAPUSUNGAN
3320WA HASIMBUAPAPUSUNGAN
3321STIEN KANGIRASPAPUSUNGAN
3322SEMI BUDIMANPAPUSUNGAN
3323FEMY WOROTIKANPAPUSUNGAN
3324FLORIDA GANGSAPAPUSUNGAN
3325SIN DJARANGKALAPAPUSUNGAN
3326ANICE PORODISAPAPUSUNGAN
3327JOSEP SAMBEPAPUSUNGAN
3328YULINTJE KAGHAHINGPAPUSUNGAN
3329LAONI MANSURPAPUSUNGAN
3330LUAS MANENDAPAPUSUNGAN
3331ADELHEID ANSYUPAPUSUNGAN
3332YERENS TAIROHPAPUSUNGAN
3333ARITJE MAKAHAGHIPAPUSUNGAN
3334ZAKARIAS MANIKOMEPAPUSUNGAN
3335ABDUL KARIM BINTAPAPUSUNGAN
3336YOLINTJE HIBORANGPAPUSUNGAN
3337ABU BAKAR BANAJUPAPUSUNGAN
3338TA’ANIA TANIPAPUSUNGAN
3339YANCE LOMPOLIUPAPUSUNGAN
3340LASAARI LADUKUPAPUSUNGAN
3341INTAN SODAHPAPUSUNGAN
3342NAPISA ODEPAPUSUNGAN
3343MARITJE MEDEAPAPUSUNGAN
3344YOHANA MAKAWOELPAPUSUNGAN
3345TRESYA PANANGGUNGPAPUSUNGAN
3346THOMAS KARIMANGPAPUSUNGAN
3347AMELIA KAGHAHINGPAPUSUNGAN
3348ARNOLD MULALINDAPAPUSUNGAN
3349YUNIS ADILISPAPUSUNGAN
3350SEMUEL BUKANAUNGPAPUSUNGAN
3351ANACE LUMINDAPAPUSUNGAN
3352SORANSI DINGALAIPAPUSUNGAN
3353GERCY KUNDIMANPAPUSUNGAN
3354RACISTA ARUBENGPAPUSUNGAN
3355DEBORA SASUKULPAPUSUNGAN
3356ESTEFIN HAMISEPAPUSUNGAN
3357BENTHARD MUNDIAHIPAPUSUNGAN
3358SAMSI OLIIPAPUSUNGAN
3359YANTJE KATENGGUNGPAPUSUNGAN
3360NORMA MANOPOPAPUSUNGAN
3361HENNY KAGHAHINGPAPUSUNGAN
3362ALTJI TAIROHPAPUSUNGAN
3363AGUSTINA MASUARAPAPUSUNGAN
3364ADRITJE DALENOPAPUSUNGAN
3365ANITJE HAMISEPAPUSUNGAN
3366FIRON POLAKIANPAPUSUNGAN
3367TASMAN BULAMEYPAPUSUNGAN
3368STIN KANGIRASPAPUSUNGAN
3369MISTIN BAWENGENGPAPUSUNGAN
3370MENTJI TUMANDANGPAPUSUNGAN
3371LAMADI HARI MANSURPAPUSUNGAN
3372HADIJA TIAPAPUSUNGAN
3373NIMBROT HIBORANGPAPUSUNGAN
3374ALWINA SODAPAPUSUNGAN
3375FRANS DALAMBITEPAPUSUNGAN
3376ADELEID AHSUPAPUSUNGAN
3377SARAH ANTAMENGPAPUSUNGAN
3378DEREK KADEKEPAPUSUNGAN
3379ABNER HIBORANGPAPUSUNGAN
3380BERTHA KAWANGUNGPAPUSUNGAN
3381ALFINTJE SALLAPAPUSUNGAN
3382NILKAS KAWANGUNGPAPUSUNGAN
3383ADRINTJE HIBORANGPAPUSUNGAN
3384PAULUS KALUWURANGPAPUSUNGAN
3385MARTA TATULUSPAPUSUNGAN
3386AKUMINA PINAMANGUNPAPUSUNGAN
3387MIDIANA MANDAKPAPUSUNGAN
3388MEITY LUMOMBOPAPUSUNGAN
3389SARTJE WATULINGASPAPUSUNGAN
3390ADELINA SUMELONGPAPUSUNGAN
3391BONE DAUDPAPUSUNGAN
3392AMERENSI KALUWULANGPAPUSUNGAN
3393ANATJE ABASPAPUSUNGAN
3394BERNETJE MASIPUANGPAPUSUNGAN
3395BARNABAS BUKANAUNGPAPUSUNGAN
3396ARNOL TAHAPAPUSUNGAN
3397SARA SAMBEPAPUSUNGAN
3398GERSON KARIMANGPAPUSUNGAN
3399YOHANIS TATAMBIHEPAPUSUNGAN
3400ALFINTJE TATONTOSPAPUSUNGAN
3401YULIANA LUMINDAPAPUSUNGAN
3402RETSI SASELAPAPUSUNGAN
3403ARIANSI GANDARIAPAPUSUNGAN
3404STIEN KAMIRASPAPUSUNGAN
3405YUSTINTJE TUMBIOPAPUSUNGAN
3406YOHANA MANGAHAPAPUSUNGAN
3407ANECE SAMBEPAPUSUNGAN
3408ADOLFINA KOTAPAPUSUNGAN
3409FRANS DALAMBIDEPAPUSUNGAN
3410HENDRIK MAAREBIAPAPUSUNGAN
3411JACOB RONDONUWUPAPUSUNGAN
3412MIN PUDIPAPUSUNGAN
3413SIMON TATONTOSPAPUSUNGAN
3414AGUSTINA MANGINSIHIPAPUSUNGAN
3415TIMA KARUNDANGPAPUSUNGAN
3416FREDRIK YOHANES MANDIANGANPAPUSUNGAN
3417MARTENSI MUHABIRPAPUSUNGAN
3418RUT LONDOPAPUSUNGAN
3419YANCE KATILIKPAPUSUNGAN
3420WEMPI PUDIPAPUSUNGAN
3421ARESN KALENSANGPAPUSUNGAN
3422NELTJI PANANGUNGPAPUSUNGAN
3423ARITJE MAKAHAGIPAPUSUNGAN
3424SAPHIA LAMBAIHANGPAPUSUNGAN
3425MARTHIN PORODISAPAPUSUNGAN
3426SASKAR KASENGKEPAPUSUNGAN
3427DINTJE MAHAMURAPAPUSUNGAN
3428YONATAN RATUNSEETPAPUSUNGAN
3429JENI TAMATOMPOLPAPUSUNGAN
3430FERDINAN PORODISAPAPUSUNGAN
3431ESTHER BUDIKASIHPAPUSUNGAN
3432PRIKILA GUMUNGGILUNGPAPUSUNGAN
3433YOHANES PANDERMOLPAPUSUNGAN
3434ESTEVIN RUITANGPAPUSUNGAN
3435SAFMA HOHUOPAPUSUNGAN
3436ODE RADIUPAPUSUNGAN
3437WASAWIA LADAIPAPUSUNGAN
3438LADJAMI LAKUMANEPAPUSUNGAN
3439LAMUNAMI MANIPAPUSUNGAN
3440WAODE SITI AISYAHPAPUSUNGAN
3441LAASARI LADUKUPAPUSUNGAN
3442AMURIA LAMINAPAPUSUNGAN
3443LASOGA NAMBOPAPUSUNGAN
3444LAMOA USUPAPUSUNGAN
3445MUHAMMAD MAMONTOPAPUSUNGAN
3446NURHAJI HADAINPAPUSUNGAN
3447WAIMA NAMBOPAPUSUNGAN
3448SANIA MAMONTOPAPUSUNGAN
3449TA’NIA TANIPAPUSUNGAN
3450WAULI BUNGAPAPUSUNGAN
3451RAIA MAMONTOPAPUSUNGAN
3452LAHAWA DAIPAPUSUNGAN
3453LA DJANUDINPAPUSUNGAN
3454SURIYAH MAMONTOPAPUSUNGAN
3455WABULAPAPUSUNGAN
3456LAKAWDJI ODEPAPUSUNGAN
3457NURSIN SAMANPAPUSUNGAN
3458HASAN KOMBUPAPUSUNGAN
3459WANAMA MANSURPAPUSUNGAN
3460ABDUL K. BINTAPAPUSUNGAN
3461SOFIA TATIMUPAPUSUNGAN
3462AHMAD MANOLANGPAPUSUNGAN
3463SARUBIN MANSURPAPUSUNGAN
3464TAMINI DJAMALUDINPAPUSUNGAN
3465RAHIM SALEHPAPUSUNGAN
3466LADUDU LANAKAPAPUSUNGAN
3467IBRAHIM GINOGAPAPUSUNGAN
3468MARIA PATROLIPAPUSUNGAN
3469MARTA BUDIMANPAPUSUNGAN
3470ANICE ABASPAPUSUNGAN
3471ISAK SODAPAPUSUNGAN
3472WINTER SIHUREPAPUSUNGAN
3473MINTJE SOLEMANPAPUSUNGAN
3474DINCE ADILISPAPUSUNGAN
3475PERSI KUDATIPAPUSUNGAN
3476MARIA GANAPPAPUSUNGAN
3477LOISA ADILPAPUSUNGAN
3478SPENER MAKANONENGPAPUSUNGAN
3479ARIANA PALAKUAPAPUSUNGAN
3480TRESIA TAIROPAPUSUNGAN
3481YOHIMA LANTOPAPUSUNGAN
3482ADRINCE DALENOPAPUSUNGAN
3483OLDEN KUDATIPAPUSUNGAN
3484HARNOS MUHENGKELAMBUNGPAPUSUNGAN
3485NELTJI MAKAPUASPAPUSUNGAN
3486MENTJI TUMADANGPAPUSUNGAN
3487DORKAS MAKAPUASPAPUSUNGAN
3488MARTIN MAKAPUASPAPUSUNGAN
3489YASMIN MAKAPUASPAPUSUNGAN
3490AGUSTINUS MASIPUANGPAPUSUNGAN
3491HARNITE KALENSANGPAPUSUNGAN
3492KOSTANSI PAPUTIPAPUSUNGAN
3493STIN BAWENGENPAPUSUNGAN
3494YUDAS TATONTOSPAPUSUNGAN
3495WALDEN KANSILPAPUSUNGAN
3496INTAN SODAPAPUSUNGAN
3497DEMARIS TAKAHELOPAPUSUNGAN
3498EDISON MUNDIAHIPAPUSUNGAN
3499YANCE SODAPAPUSUNGAN
3500MARTENSI HAMISEPAPUSUNGAN
3501MENTJI TAIROPAPUSUNGAN
3502ROSIANA TUMADANGPAPUSUNGAN
3503ROSIANA KALIROPAPUSUNGAN
3504CELCIUS PONTOMUDISPAPUSUNGAN
3505YOSEP MANOPOPAPUSUNGAN
3506KATRENCE MAKAPUASPAPUSUNGAN
3507MENSI ADILISPAPUSUNGAN
3508FIRON PULAKIANGPAPUSUNGAN
3509MILKA MANGINSIHIPAPUSUNGAN
3510NELCI LUMOMBOPAPUSUNGAN
3511RAZAK UMARPAPUSUNGAN
3512JULIUS PIANAUNGPAPUSUNGAN
3513AGUSTINA MALIOGHAPAPUSUNGAN
3514OLHANTJE KATIANDAGOPAPUSUNGAN
3515WELDIN GANSAPAPUSUNGAN
3516ADELAIDA JOHANA KAGILINGPAPUSUNGAN
3517ROSMERRI SALINDEHOPAPUSUNGAN
3518NOAK KATAMONAPAPUSUNGAN
3519HERMAN HAMISEPAPUSUNGAN
3520ALTJE TAIROHPAPUSUNGAN
3521ELISABET KANSILPAPUSUNGAN
3522LINCE KARIMANGPAPUSUNGAN
3523YOKEBETH DOLONGSEDAPAPUSUNGAN
3524AGNES MARIA MANDIANGANPAPUSUNGAN
3525BERCI PUDIPAPUSUNGAN
3526YULIN TOHISPAPUSUNGAN
3527NELSON KALUNDANGPAPUSUNGAN
3528ZAKARIAS TATODIPAPUSUNGAN
3529NOVEMBER MANDIANGANPAPUSUNGAN
3530VATMA HORMANPAPUSUNGAN
3531NIMROT HIBORANGPAPUSUNGAN
3532EFENDI RASUBALAPAPUSUNGAN
3533WUISAN LUMIPAPUSUNGAN
3534LINCE MALIOGHAPAPUSUNGAN
3535ALMA LUGHUPAPUSUNGAN
3536ARISTA MANGINSIHIPAPUSUNGAN
3537HAMID SAIDPAPUSUNGAN
3538KORINUS KAWANGUNGPAPUSUNGAN
3539ESTEFANUS KAWANGUNGPAPUSUNGAN
3540IBRAHIM TILOLANGOPAPUSUNGAN
3541SUMIATI BUNGAPAPUSUNGAN
3542MARWIA SAMANPAPUSUNGAN
3543ROBERT MARATADEPAPUSUNGAN
3544AJUN OLIIPAPUSUNGAN
3545HASANA DAENGPAPUSUNGAN
3546BICE MANSURPAPUSUNGAN
3547LADAKA UDOPAPUSUNGAN
3548HUSAIN RAUFPAPUSUNGAN
3549SITTI WARNIPAPUSUNGAN
3550RAMLI MANOARFAPAPUSUNGAN
3551JAFAR H IBRAHIMPAPUSUNGAN
3552DJAINUDIN ODEPAPUSUNGAN
3553ABAS LAKOTOPAPUSUNGAN
3554LAPOU LAUSMANPAPUSUNGAN
3555JAMILA PUSUNGPAPUSUNGAN
3556ISMATUN KOTABUGAPAPUSUNGAN
3557NURJANA TIMBALOPAPUSUNGAN
3558LAJIHUDUPAPUSUNGAN
3559IBRAHIM UMAALIPAPUSUNGAN
3560ZAENAPPAPUSUNGAN
3561SAMUEL MAIMINGPAPUSUNGAN
3562FESTIANUS SALIPADAPAPUSUNGAN
3563YUNIAR SOLEMANPAPUSUNGAN
3564ANDRETA MALIOGHAPAPUSUNGAN
3565YANCE KATENGGUNGPAPUSUNGAN
3566SUDIRMAN HIBORANGPAPUSUNGAN
3567MARTEN LUMENTEPAPUSUNGAN
3568ELISABET MANUHOPAPUSUNGAN
3569RA’BIA MAMONTOPAPUSUNGAN
3570MARIAM MALIOGHAPAPUSUNGAN
3571ARESTA TAKAHELOPAPUSUNGAN
3572ROSMINA TOBANGENPAPUSUNGAN
3573ZWINGLY MALIOGHAPAPUSUNGAN
3574STINTJE MUHENGKELAMBUNGPAPUSUNGAN
3575MATILDA SAMBEPAPUSUNGAN
3576ABA BUKANAUNGPAPUSUNGAN
3577PETRUS DALENTANGPAPUSUNGAN
3578ANICE HAMISEPAPUSUNGAN
3579LEONARD LESAWENGENPAPUSUNGAN
3580ANICE KAGHAHINGPAPUSUNGAN
3581JEFRISON RASUBALAPAPUSUNGAN
3582RIBKA SAMBEPAPUSUNGAN
3583NOPE TUMADANGPAPUSUNGAN
3584KLARA OGGENSINAPAPUSUNGAN
3585YUNUS SILO PALAKAPAPUSUNGAN
3586EFRON MANGAKINGPAPUSUNGAN
3587WAKOMO DJAMALUDINPAPUSUNGAN
3588SILVA LUMIKISPAPUSUNGAN
3589KARTINI TAKASAHENGPAPUSUNGAN
3590REINHAR MANGUMBALAPAPUSUNGAN
3591WASAIWA LADAIPAPUSUNGAN
3592ALBERT SOLEMANPAPUSUNGAN
3593HENDRIK LERAPAPUSUNGAN
3594ELYESES DORADO DAROMESPAPUSUNGAN
3595YOHANA KAKAUHEPAPUSUNGAN
3596ARNI KUDAHATIPAPUSUNGAN
3597AMERENSI KALUNDANGPAPUSUNGAN
3598ELISA RUMAMPUKPAPUSUNGAN
3599NELSON GANAPPAPUSUNGAN
3600HORLEIN MISAPAPUSUNGAN
3601LISBET TAKAHELOPAPUSUNGAN
3602FERDINAN PRODISAPAPUSUNGAN
3603JUSMAN BULAMEIPAPUSUNGAN
3604JULIN ADOLFIN MAWIKEREPAPUSUNGAN
3605MARENSI MALENDESPAPUSUNGAN
3606DALTON PIANAUNGPAPUSUNGAN
3607KALARTJE DALENSANGPASIR PANJANG
3608FLORTJE KALAREPASIR PANJANG
3609ANACE TUNDRUTPASIR PANJANG
3610HOSIANA SAHABIRPASIR PANJANG
3611WILMAR KABAITANGPASIR PANJANG
3612KEBANGKITAN MANANGKABOPASIR PANJANG
3613TERESIA MANGAMISPASIR PANJANG
3614HERMINA TAKAINGINANPASIR PANJANG
3615YOHANIS LONDOPASIR PANJANG
3616SPENER DALENSANGPASIR PANJANG
3617GERTJI TAKASABARPASIR PANJANG
3618ALEXANDRIA TATONTOSPASIR PANJANG
3619ALFRETZ HONTONNGPASIR PANJANG
3620ALFERTS HONTONGPASIR PANJANG
3621PETRONELA PANGASIHPASIR PANJANG
3622RIBKA LUMUHUPASIR PANJANG
3623Ledia BawekeaPASIR PANJANG
3624Abnor MaloringanPASIR PANJANG
3625Hironimus LalenoPASIR PANJANG
3626Josias LumuhuPASIR PANJANG
3627Antje MasambePASIR PANJANG
3628Yohana BowontariPASIR PANJANG
3629Susana GantarePASIR PANJANG
3630Alexandrina TatontosPASIR PANJANG
3631Sonreines AlingPASIR PANJANG
3632Yoria BawaePASIR PANJANG
3633Agustina ParentaPASIR PANJANG
3634Yakob PudiPASIR PANJANG
3635Tiodosius PiahiangPASIR PANJANG
3636Nelman SiolangengPASIR PANJANG
3637Lambertus PangasihPASIR PANJANG
3638Kornolus MangempaPASIR PANJANG
3639Hopni LumuhuPASIR PANJANG
3640Magdalena BanatPASIR PANJANG
3641Yulius DarongkePASIR PANJANG
3642Adritje LumuhuPASIR PANJANG
3643Alfrets HontongPASIR PANJANG
3644Piter DarongkePASIR PANJANG
3645ARTJE TAKIDEPASIR PANJANG
3646STINJE BAWEKESPASIR PANJANG
3647NOSPEMBER MANGEMPAPASIR PANJANG
3648JUST BAWAEPASIR PANJANG
3649FLORA LONDOPASIR PANJANG
3650HENDRIK TAGHUMINGGEPASIR PANJANG
3651BARENS TATEOLPASIR PANJANG
3652YUSAK BAWAEPASIR PANJANG
3653YOSTER BAWAEPASIR PANJANG
3654DJAHRUN KAEMPEPAUDEAN
3655MILER PIANAUNGPAUDEAN
3656FARID MADELUPAUDEAN
3657MILKA KASENGKEPAUDEAN
3658MARTENSI LUKASPAUDEAN
3659MARTINTJEPAUDEAN
3660NAENUN TAMPILANGPAUDEAN
3661ABDUL RAHMAN TIBAPAUDEAN
3662ALERCI SAHABATPAUDEAN
3663ANICE TAKAWAIANGPAUDEAN
3664KRISTINCE ANDAMISPAUDEAN
3665MAHPUT TAKAHINDANGENPAUDEAN
3666MARHARIT TATULUSPAUDEAN
3667KARTINI LUMONDOPAUDEAN
3668HAINING SALAULAPAUDEAN
3669KAHAR PANURATPAUDEAN
3670HUSRI PONTOHPAUDEAN
3671BAHRUDIN SIRIHPAUDEAN
3672MUH. DJABER TATANGINDATUPAUDEAN
3673MINTJE PIAHIANGPAUDEAN
3674NURDIN SUMBALAPAUDEAN
3675NAPISA SALEHATIPAUDEAN
3676SITI MAS’AT LAMBANAUNGPAUDEAN
3677MARTENSI TATULUSPAUDEAN
3678DJAURA DAUDAPAUDEAN
3679HARUN TIMBALOPAUDEAN
3680DJANABU DOLONGSEDAPAUDEAN
3681NESTORIUS BAWEKESPAUDEAN
3682RAHEL MANGEMPAPAUDEAN
3683ABDUL H ROMPAPAUDEAN
3684NURJA DANDELPAUDEAN
3685ANICE TAKAWALANGPAUDEAN
3686MARGARETHA MASIHORPAUDEAN
3687HERMINA MANOLANGPAUDEAN
3688BELANDINA DARENOPAUDEAN
3689ABDUL HAMID ROMPAPAUDEAN
3690POLORINA TATULUSPAUDEAN
3691RONI ADAHATIPAUDEAN
3692AWAT PILISIRPAUDEAN
3693KRISTINA DARONGKEPAUDEAN
3694ESTER SOLOGIAPAUDEAN
3695HUSIEL SANGKOPPAUDEAN
3696FERDERIKA ANDAMISPAUDEAN
3697SAHABAN USSUPAUDEAN
3698SITTI ROSIDA PIAHIANGPAUDEAN
3699SAMSIA MURISPAUDEAN
3700BAHARUDIN SIRIHPAUDEAN
3701HALIMA SALEHATIPAUDEAN
3702WAHID HARINDAHPAUDEAN
3703DJUNAIDI LAMBANAUNGPAUDEAN
3704MUHAMAD SARIBULANPAUDEAN
3705ANASRUN SUMENDAPAUDEAN
3706SAPAR PIANAUNGPAUDEAN
3707UMAR SAHEMPAPAUDEAN
3708SALEH HARINDAHPAUDEAN
3709SIDIK DOLONGSEDAPAUDEAN
3710HAENING SALAULAHPAUDEAN
3711KAMAL TAMPILANGPAUDEAN
3712SALMA DOLONGSEDAPAUDEAN
3713USMAN MAKANONENGPAUDEAN
3714HANISA KATINUSAPAUDEAN
3715MUHAMAD DJABER TATANGINDATUPAUDEAN
3716AMANAT RIMPULAENGPAUDEAN
3717LAGAMPA LAMANUPAUDEAN
3718RUBIA MANUMPILPAUDEAN
3719ADOLFINA SALEHATIPAUDEAN
3720MUHAMAD SOLOGIAPAUDEAN
3721KARMINIPAUDEAN
3722SAMSIA KADIRPAUDEAN
3723MILER  PIANAUNGPAUDEAN
3724SUDIN LAGUPAUDEAN
3725MARIAM SALILOPAUDEAN
3726MAHANI MURISPAUDEAN
3727MONIRA MIMPIAPAUDEAN
3728TIMOTIUS SOLOGIAPAUDEAN
3729NIMA TAKAHINDANGENPAUDEAN
3730MUSTAFA MURISPAUDEAN
3731MARIAM SAMBAYANGPAUDEAN
3732MARTINTJE ADAHATIPAUDEAN
3733MARKUS BAWELEPAUDEAN
3734HUSEN ARUDINPAUDEAN
3735SALMA MOLOMBOREPAUDEAN
3736DJAHRIA SABIHINGPAUDEAN
3737MAKMUR TIROPAUDEAN
3738JAKARIA MANANEKEPAUDEAN
3739MUSIR TATULUSPAUDEAN
3740SUNARTI MARTINPAUDEAN
3741RATNA MATANTUPAUDEAN
3742HANIA TAMPILANGPAUDEAN
3743SARIPA TIMBALOPAUDEAN
3744MARTIN ABRIUSPAUDEAN
3745ABDUL HALIM BINILANGPAUDEAN
Masing-masing penerima mendapatkan Rp 300 ribu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *